Dari Manakah Sumber Sejarah Kerajaan Singosari?

Dari Manakah Sumber Sejarah Kerajaan Singosari? – Kerajaan Singosari adalah Adalah sebuah Kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi Kerajaan ini sekarang diperkirakan berada...

Kapan Berdiri Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone?

membentuk federasi yang diketuai seorang pejabat digelar Paccallaya. Kerajaan Gowa baru berdiri kira-kira tahun 1300 Masehi dengan pusat kerajaan terletak di atas bukit Takka’bassia yang kemudian disebut Tamalate. Menurut cerita,...

Jelaskan Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Demak!

kerajaan demak sinengkelan “geni mati siniram janmi” yang artinya tahun soko 1403 / 1481 M. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit (brawijaya...