Dari Manakah Sumber Sejarah Kerajaan Singosari?

Dari Manakah Sumber Sejarah Kerajaan Singosari? – Kerajaan Singosari adalah Adalah sebuah Kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi Kerajaan ini sekarang diperkirakan berada...

Kapan Berdiri Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone?

Istana raja Gowa ini diberi nama Tammalate atau Tamalate. Kerajaan Bone Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke XIV atau pada tahun 1330, namun sebelum Kerajaan Bone terbentuk, sudah ada...