Sebutkan Macam-Macam Gaya Pada Tolak Peluru!

...peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar (peluru) dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya....

Jelaskan Secara Singkat Aturan Memainkan Permainan Bola Basket!

...bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan, pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa pendiskualifikasian pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, dan apabila pelanggaran tersebut...

Jelaskan Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas ASEAN!

...Jelaskan Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas ASEAN! ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Perbara) merupakan organisasi regional wilayah Asia Tenggara. Pembentuan ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,...

Jelaskan Aliran yang Terdapat Dalam Senam Irama

...Jelaskan Aliran yang Terdapat Dalam Senam Irama! – Senam Irama atau disebut dengan senam modern ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik. Latihan bebas yang dilakukan secara...