Macam – Macam Sistem Ekonomi

...ekonomi dapat berjalan dengan teratur. Amerika syarikat adalah di antara contoh negara yang mengamalkan sistem ini. Ciri-ciri system ekonomi kapitalis : Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi Pemilikan alat-alat produksi...

Apa Pengertian Kewarganegaraan Menurut UUD No 12 Tahun 2006?

...pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya; c.bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...

Contoh Peraturan Kedudukan UUD 1945

...Fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak sewenang-wenang. 2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. 3....